تبلیغات
اردوی جهادی - حرکت جهادی
یکشنبه 16 بهمن 1390

حرکت جهادی

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :گزارش عمرانی اردوی جهادی  ،خاطرات  ،

اردوی جهادی تابستان 89 - روستای تلخاب بخش صیدون شهرستان باغملک خوزستان

برای تکمیل سقف مسجد نیاز به تیرچه داشتیم تیرچه کار سرش شلوغ بود و دو هفته وقت میخواست تا تیرچه تحویل ما بده. خودمان قالب (تیرآهن ناودانی)، میلگرد، موتور جوش تهیه کردیم و شبانه روز کار کردیم بجای بلوکم  یونولیت زدیم. هم ارزون تر شد (700 هزار تومن) هم سریعتر هم سبک تر