تبلیغات
اردوی جهادی - تیرچه سازی
سه شنبه 6 دی 1390

تیرچه سازی

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :خاطرات  ،فیلم ،

سقف مسجد باید تکمیل میشد بعد بر میگشتیم! تیرچه کار هم گفت دو هفته طول میکشه تا نوبت تیرچه شما بشه پول هم کم داشتیم.
خودمون قالب و میلگرد و موتورجوش تهیه کردیم و تیرچه ساختیم. شبانه روز کار کردیم تا سقف مسجد کامل شد هفت صد هزار تومن هم کمتر شد هزینش خودمون هم حسابی اوستا شدیم.
(اردوی جهادی دانشگاله تبریز تابستان 89- صیدون 
خوزستان)

[http://www.aparat.com/v/71f07bf95f0113eefab12552181dd8324728]