تبلیغات
اردوی جهادی - شالی کاری
سه شنبه 21 تیر 1390

شالی کاری

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :خاطرات  ،

رفته بودیم باغملک خوزستان برای شناسایی

مسلم گنده بسیجی های باغملک بود از قبل میشناختمش نگذاشت بریم مهمانسرای سپاه و طبق روال سفر های قبلیمون به باغملک رفتیم خونه مسلم.

صبح رسیدیم و میخواستیم بعد از ظهر بریم شناسایی. مسلم گفت نتونسته تویتا هماهنگ کنه برا بعد از ظهر و بجاش میریم شالی زار!

بعدا فهمیدیم که عمدا ماشین نگرفته تا از ما تو شالی زار کار بکشه! سید بچه شمال بود و شالی زار خوراکش بود.

(باغملک برنج خوشمزه و خوشبویی داره که بهش میگند چمپا منتهی خیلی ریزه)

 

 

ocb6egak6894ce5fb70w.jpgqarrsenk7p728n0qmfzf.jpg