تبلیغات
اردوی جهادی - غفار
سه شنبه 31 خرداد 1390

غفار

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :خاطرات  ،

غفار خودش بچه منطقه محروم بود. یک سال عید اردوی جهادی روستاشون کار کردیم و با ما رفیق شد و شد یکی از اعضای اردوهای جهادی ما!

خیلی عشق فوتبال بود چون بچه روستا هم بود قرار شد با ما بیاد عمرانی!

یک روز گفت من میمونم تو روستا تا مسابقه فوتبال راه بندازم.

وقتی برگشتیم محمد (مدیر محترم داخلی) گفت اقا این غفارم با خودتون ببرید امروز دو نفرو تو فوتبال مصدوم کرد.

اینم عکس یکی از مصدوماست که آقا محمد داره پانسمانش میکنه!

ممد اینو گذاشتم که هی نگی از ما خاطره بذار!

9qoslec24wcmpislip2o.jpg