تبلیغات
اردوی جهادی - گروه پزشکی
جمعه 6 بهمن 1391

گروه پزشکی

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :عکس ،گزارش پزشکی اردوی جهادی ،

مدرسه ای که به درمانگاه تغییر کاربری داد
گروه پزشکی اردوی جهادی نوروز 90- بخش سوسن ایذه