تبلیغات
اردوی جهادی - سگ
شنبه 3 تیر 1391

سگ

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :عکس ،خاطرات  ،

سگ های عشایر خیلی شجاع هستند و بر عکس سگهای روستا که با بلند کردن چوب یا دست و یا پرتاب سنگ بیخیال می شند، بیشتر تحریک شده و حمله میکنند.  فقط باید بدون عکس العمل و فرار از حوزه نگهبانیشون خارج شد. بعد از زخمی شدن یکی از برادران یزدی بخاطر کم تجربگی بیشتر حواسمون جمع بود.
 
تو حیاط مدرسه محل اسکان بودیم که صدای پارس سگ و جیغ ممتد دخترانه مطمئن شدیم یکی از دانشجویان مورد حمله قرار گرفته! بهشان گفته بودیم تنها خارج نشند. سراسیمه و نگران بیرون دویدیم. دختر بچه ای رو دیدیم که دمپاییهاش 20 متر جلوتر از پاش کنده شده بود و خاکی و باچشمانی گریان و ترسان از ترس سگ به دیوار چسبیده بود.
 
ولی نعمت