تبلیغات
اردوی جهادی - هتل
پنجشنبه 25 خرداد 1391

هتل

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    نوع مطلب :عکس ،

هیچ چیز ی  لذت بخش تر از حضور نیرو به تعداد بیشتر از بیل و کلنگها نیست 


استراحت