تبلیغات
اردوی جهادی - نمک گیر (5)
شنبه 20 خرداد 1391

نمک گیر (5)

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    

اردوی جهادی تابستان پارسال آشپز بود و نمک گیر شد.

نوروز امسال با همسر و دختر و پسرش آمد و صلواتی شد آشپز جهادی ها! فقط نمیدونم از کجا به این نتیجه رسیده بود که دلستر ها و نوشابه ها و دوغ ها و کنسرو ها باید سالم برگردند تهران! اگر نبودند نفوذی هامون در آشپزخانه و بچه هایی که مردانه باخت در قرعه کشی رو قبول کرده و ساعت 3 نصفه شب پاتک میزدند به انبار ، شاید از نظر دلستر و دوغ و کنسرو در این اردو در مضیقه بودیم!

یزیسشیز