تبلیغات
اردوی جهادی - جشن نوروز
شنبه 9 اردیبهشت 1391

جشن نوروز

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    

جشن نوروز در اردوی جهادی
این آیتم تو برنامه گروه فرهنگی نبود و از عمرانی آب میخورد همون خری که باهاش برا هفت سین سیمان 50 کیلویی آوردیم تو این آیتم با ما همکاری کرد دستمزدشم شد سبزه هفت سین